Μηχανισμός πετάλ για τον κάδο Zeffiro των 80lit

Περιγραφή

Μηχανισμός πετάλ για τον κάδο Zeffiro των 80lit