Μηχανισμός πετάλ για τον κάδο Zeffiro των 110lit

Περιγραφή

Μηχανισμός πετάλ για τον κάδο Zeffiro των 110lit